May 22, 2008


நிழல்கள் வாழ்வது எங்ஙனம்?

உன் நினைவிலிருந்த சித்திரம்
அழிந்துகொண்டிருக்கிறது, நெஞ்சின் துடிப்பும்
சித்திரத்தின் கனமும் அதிக‌ரிக்கிற‌து,
அவ‌ன‌து கூடத்தில் நீ காத்திருக்கும் வேளையில்

கருநீல உடையில் நீ பொருத்தமற்று நிற்கிறாய்,
அவன் "வண்ணங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறாயா?"
என்று கேட்டுப் புறம் திரும்புகிறான், பின் திரும்பி
உன் முக‌த்தில், "கண்ணீருக்கு நிறமில்லை" என்கிறான்

"சித்திரத்தின் நினைவுக‌ள் உன் இரத்தத்தில்
எஞ்சியிருக்கலாம், சிவப்பு வண்ணம்
நினைவுச்சின்னத்தையே உருவாக்கும், அவ்வுருவத்தின்
விழிக‌ள் இரக்கத்தையல்லவா எதிர்நோக்கும்?”

”காலம், ஓர் ஊமை போல‌ச் சண்டையிட்டு
நிறங்களை மங்கச் செய்கிறது, நீயே சொல் -
நிறப்பிரிகையின் எந்தப்புள்ளிகளைக் கலந்தால்
சித்திரத்தின் முந்தைய‌ நிறம் கிடைக்கும்?"

அவ்வோவிய‌னின் க‌ண்க‌ளைக் க‌ண்ட சித்திரம்
ப‌ழைய‌ கனவொன்றின் நிழல்க‌ளாய் மாறி
தன் வசிப்பிடமாக உன்னைத் தேடுகிறது,
நீயோ, உன் வீட்டிற்குள் சென்றுவிட்டிருக்கிறாய்

May 19, 2008


ஒரு விமரிசனத்தின் அதிகாலைகள்

நீ தெரிந்தெடுத்த‌ சொற்க‌ளையே
அவன் கையாளக் கூடும்;
தோல்விகளுக்கு ஆறுதல்
தருபவனல்லன் அவன்;
விருந்தோம்ப அழைத்து வராதே!
எழுத்துக‌ளுக்கு வாச‌ம் த‌ரும்
காகித‌ங்க‌ளின் இயல்பு ப‌ற்றியும்
தேவ‌தைக‌ளை ஈர்க்கும்
காந்த‌க்க‌ல் ப‌ற்றியும்
இர‌வு முழுக்க‌ பேசிவிட்டு
உனது சந்தேகங்களுக்குப் பதிலுரைக்காமல்
அதிகாலையில் விடைபெற்றுச் செல்வான்;
நீயும் அவனும் ஒரே உலகில்
வாழ இயலுமா,
என்னும் கேள்வியில் முடியலாம்
உன் தினசரித் தேடல்கள்;
உன் நினைவிலிருந்து
அவன் நீங்க ஆகும் காலத்தை நீட்டிக்கும்படி
வினைகள் தொடரலாம்

May 16, 2008


அருவியின் உய‌ர‌மும் ஆற்றின் தொடக்கமும்

தாம‌த‌ம் ப‌டிந்த‌ கால‌டியில், ப‌ச்சை எஞ்சிய‌
ம‌ஞ்ச‌ள் இலை, காற்றிலாடி விழுகிற‌து; மேலே,
ம‌ர‌ உச்சிக்கு அப்பாலே, முன்னே பறந்திட்ட

வ‌ழிசொல்லி, மெதுவாய் குழுவுள் க‌ரைந்துவிட, அதை
வேறு நாரை நிறைக்கிற‌து; இன்னும்
நேர‌ம் இருக்கிறது, மறையும் க‌திரின் நிழ‌லுக்கு

இருளில் முழுதாய் ம‌றைந்துவிட; புவி சுற்றும்
திசைவழியில், இன்னும் தொலைவு இருக்கிற‌து,
புதிதாய் ஒளியின் க‌ண‌த்திற்கு

May 10, 2008


மலையுச்சியைத் திடமாக்குதல்

தாளத்தின் நெளிவுகளை
ரீங்காரத்தினுள் ஏற்றுகிறாய்;
பூவாக இருப்பதற்கான
உத்தரவாதத்தை பூ தருகிறது;
வார்த்தைகள் நிச்சயமாகி
பருப்பொருளாகின்றன;
கோட்டையின் வரைபடங்கள்
மீண்டும் சரி பார்க்கப்படுகிறது.

May 5, 2008


தகவமைப்பின் தட்பவெப்பம்

உன‌க்குத் தெரிந்திருக்கிறது,
எப்போது குதூகலிக்க வேண்டும் என்பது,
எப்போது விட்டுகொடுக்க வேண்டும் என்பது,
எப்போது துக்கப்பட வேண்டும் என்பது